• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Smart EcoSystem jest dynamicznie rozwijającym się środowiskiem. Platforma skierowana zarówno do przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, uczelni, partnerów instytucjonalnych jak i firm doradczych, które przyczyniają się do rozwoju jego działalności. Współpraca w ramach platformy Smart EcoSystem pozwala na zawiązywanie konsorcjów, które mogą podjąć konkurencję o kontrakty z dużymi przedsiębiorców.  Ponadto przystąpienie do jednego z wyżej wymienionych, powiązanych ze Smart EcoSystemem klastrów daje możliwości korzystania z potencjału jaki stwarza ta platforma. Start-upy i inne organizacje zainteresowane członkostwem mogą również z łatwością dołączyć do Smart EcoSystemu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej www.baseeu.com.