• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

Uczestnicy

Smart EcoSysytem łączy ze sobą wszystkich uczestników procesu wdrożenia usług lub projektu innowacyjnej technologii, począwszy od dużych przedsiębiorców, zgłaszających zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne lub produktowe, poprzez wchodzące na rynek startupy, aż do partnerów zagranicznych zainteresowanych ekspansją projektu.

W skład platformy Smart EcoSystem wchodzą następujące podmioty:

  • 735 właścicieli startupów, którzy dysponują pomysłem lub projektem innowacyjnej technologii,
  • 49 instytucji B+R - uczelni wyższych, parków technologicznych oraz instytucji naukowo-badawczych, które dysponują niezbędną infrastrukturą naukową i kapitałem ludzkim,
  • 54 podmioty doradcze, świadczące usługi w zakresie pozyskiwania środków na rozwój i komercjalizacje produktów/usług,
  • 84 międzynarodowych ekspertów technologicznych zapewniających wsparcie mentorskie,
  • 36 klastrów europejskich zrzeszonych w ramach European Green Technology Alliance (EGTA) – międzynarodowej sieci transferu technologii,
  • 386 przedstawicieli dużych przedsiębiorstw, które zgłaszają zapotrzebowanie na dane rozwiązania technologiczne lub produktowe,
  • 23 instytucje Otoczenia Biznesu –(IOB),
  • 45 międzynarodowych funduszy inwestycyjnych zapewniających finansowanie rozwojowych projektów,
  • 18 instytucji rządowych i samorządowych.

Podmioty wchodzące w skład platformy Smart EcoSystem: