• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STOSOWANE W PLATFORMIE

Platforma Smart EcoSystem wyposażona jest w system ERP (enterprise resource planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który umożliwia integrację wszystkich działań platformy. Integracja ta polega na wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ramach jednego systemu, dzięki czemu możliwe jest posługiwanie się tylko jednym zbiorem danych. Oprogramowanie klasy ERP tworzy interaktywne środowisko wspierające przedsiębiorstwa w analizie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, związanymi ze wszystkimi obszarami działań..

Sama konstrukcja platformy przyczynia się do zachowania standardów poufności. Przedsiębiorcy mają pełną kontrolę nad treścią, która jest udostępniana w platformie i sami decydują, komu udzielać do niej dostępu. Nie każdy użytkownik platformy ma zatem dostęp do wszystkich danych. W ramach korzystania z aplikacji wymagane jest, aby dla każdego użytkownika zarejestrowany był odrębny identyfikator i hasło oraz aby dostęp do danych był możliwy wyłącznie po pomyślnym przeprowadzeniu procesu autoryzacji i uwierzytelnienia.

Smart EcoSystem umożliwia zarządzanie projektami, kontrolę dostępu użytkowników do zasobów poprzez rozpowszechnianie informacji tylko na uprawnione konta. Bezpieczeństwo wymiany informacji pomiędzy nimi  uwierzytelnianie poprzez certyfikaty X.509 (SSL).