• English
  • Polski

European Innovations
and Start-ups Ecosystem

NASZE CELE

Proces komercjalizacji nowych rozwiązań wiąże się z wieloma przeszkodami, takimi jak brak współpracy na osi instytucje naukowe – przedsiębiorstwa, brak wymiany danych o zasobach, technologiach i potencjale naukowym. Istotnym czynnikiem wpływającym na opóźnienie transferu informacji pomiędzy sektorami jest również kwestia ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. Czynniki te negatywnie wpływają na konkurencyjność rynku innowacji i uniemożliwiają wielu nowatorskim rozwiązaniom wejście na rynek.

Smart EcoSystem (www.baseeu.com) to unikalny ekosystem przeznaczony dla podmiotów zajmujących się opracowywaniem nowatorskich projektów i wdrażanych przez nie innowacyjnych technologii. Platforma skierowana jest zarówno do przedstawicieli biznesu, samorządów terytorialnych, uczelni, partnerów instytucjonalnych jak i firm doradczych. System powstał w odpowiedzi na potrzeby wszystkich wyżej wymienionych grup i pozwala na uniknięcie wspomnianych przeszkód z jednoczesnym zapewnieniem ochrony własności intelektualnej jego członków. Platforma Smart EcoSystem dysponuje odpowiednim potencjałem dla skutecznej promocji polskiego sektora innowacji. Poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno – prywatnym w Smart EcoSystemie kreowane są możliwości projektowe dające szansę na osiągnięcie znacznych efektów gospodarczych i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Smart EcoSystem ma na celu wspieranie projektów inwestycyjnych o dużej rentowności poprzez  pozyskiwanie finansowania na cele badawczo-rozwojowe oraz prace przemysłowe, tworzenie partnerstw pomiędzy podmiotami działającymi w różnych sektorach rynku oraz możliwość zdalnego zarządzania projektem we współpracy z mentorami i ekspertami. Poszukiwane są projekty inwestycyjne na każdym etapie rozwoju. Wszystkie działania w ramach platformy ukierunkowane są na potrzeby nowoczesnej, zrównoważonej i inteligentnej gospodarki.

W ramach Smart EcoSystemu prowadzone są również działania związane z przeprowadzeniem pełnego procesu wdrożenia i komercjalizacji projektu niezależnie od lokalizacji. Celem platformy jest także usprawnienie procesu wdrażania projektów poprzez automatyzację wymiany informacji pomiędzy jego uczestnikami oraz zapewnienie natychmiastowego dostępu do dokumentacji danego projektu. Smart EcoSystem współpracuje z wieloma organizacjami eksperckimi, które oferują użytkownikom platformy pomoc we wdrożeniu, komercjalizacji i internacjonalizacji przedsięwzięć. Jako nowoczesne i bezpieczne narzędzie do wymiany danych Smart EcoSystem oferuje intuicyjny interfejs i szybki dostęp do szczegółów projektów na każdym etapie ich realizacji: od zgłoszenia, poprzez proces ich akceptacji i opracowania po ostateczne wdrożenie technologii.